KONTAKT

Tel:070-898 83 36
Epost:
    st.tingberg@tele2.se
Adress:
    Nya Axtorpsvägen 122
    266 94 Munka-ljungby

Medlem i Sveriges Veterinär Förbund

Välkommen till Stora Tingberg Smådjursklinik

ÖPPET TIDER


NU har vi nästan pensionerat oss men det är ju fortfarande så roligt .Vi arbetar bara torsdagar börjar kl 13 med beställda tider.Då gör vi lite småoperatione ss kastreringar steriliseringar lite tumörer och munsaneringar.

efter kl 16 har vi öppen mottagning till kl 20

OBS TORSDAGEN 29 NOVEMBER HAR VI STÄNGT.

Vi har telefontid torsd 8 till 10 men besvarar förfrågningar och rådgivning alla dagar Lite i mån av tid Hälsningar Lotta

Charlotte Hillerström
Leg.Vet
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar