KONTAKT

Tel:070-898 83 36
Epost:
    st.tingberg@tele2.se
Adress:
    Nya Axtorpsvägen 122
    266 94 Munka-ljungby

Medlem i Sveriges Veterinär Förbund

Välkommen till Stora Tingberg Smådjursklinik

ÖPPET TIDER

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!!

Nu har vi arbetat några torsdagar på det nya året och arbetar sedan torsdagen den 22 jan


Sedan tar vi tre veckor ledigt och kommer igen med nya friska tag den 19 februari.

Charlotte Hillerström
Leg.Vet
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar